Skip to the content

Faber Halbertsma Group Fund

Het Faber Halbertsma Group Fund is een belangrijk nieuw middel waarmee we ons doel kunnen nastreven om bij te dragen aan een schoner, groener milieu en een meer duurzame en circulaire economie.

De eerste projecten

In 2018 selecteerde het Faber Halbertsma Group Fund de eerste projecten, zoals een herdenkingsbos in Sint Maartenszee in de provincie Noord-Holland, en het Tiny Forest-initiatief om in dichtbevolkte gebieden kleine en kindvriendelijke educatieve bossen aan te leggen. In totaal doneerde het Faber Halbertsma Group Fund in 2018 € 50.000. Voor 2019 heeft het fonds een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Herdenkingsbos Het Wildrijk

Het Wildrijk is een klein, maar heel bijzonder bosgebied bij Sint Maartenszee in Noord-Holland. Het Faber Halbertsma Group Fund leverde een bijdrage aan de recente revitalisering van het bos en aan de totstandbrenging van een nieuw gebied: het Bos der Omarming. Mensen kunnen hier herdenkingsbomen planten ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Tot de revitaliseringsactiviteiten behoorde de plaatsing van een informatiebord bij de ingang van het Wildrijk.

Stichting Baarnsche Bomen

Van boom tot waardevolle herinnering: door lokaal gekapt hout duurzaam te hergebruiken tot tafels, banken en kleinere gebruiksvoorwerpen als bijvoorbeeld snijplanken en kommen, beoogt stichting Baarnsche Bomen praktische voorbeelden te bieden aan gemeenten voor een duurzame verwerking van lokaal gekapt hout.

Bijzonder aan dit project is dat dit een initiatief is van inwoners die zelf een duurzame verandering in gang willen zetten.

De toekomst

Aangezien de Faber Halbertsma Group een internationaal georiënteerd bedrijf is, hoopt het de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds uit te breiden tot andere delen van Europa. Uiteraard zullen hout en houtproducten een vaak terugkerend thema zijn bij de projecten die steun ontvangen van het fonds.

Tot de voornaamste doelen behoren een duurzamere bosbouw, de vermindering van de CO2-uitstoot, bevordering van de diversiteit en verbetering van natuurwaarden.

Voor meer informatie: