Skip to the content

Samenwerking Land Life Company

Faber Halbertsma Group is altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze CO2-footprint en die van onze partners en de maatschappij als geheel terug te dringen en de wereld een stukje groener en gezonder te maken. In die zoektocht hebben we recent een geestverwant gevonden: Land Life Company.

Herbebossing wereldwijd

Land Life Company is in 2013 opgezet door Jurriaan Ruys, voormalig partner van McKinsey en Eduard Zanen, de oprichter van Bugaboo. Het doel, toen en nu: 2 miljard hectare wereldwijd aan geërodeerde, ‘verwoestijnde’ gebieden herbeplanten. Met bomen die tegen een stootje kunnen en dus heel geschikt zijn als ‘pioniers’, en gebruikmakend van de nieuwste technologieën en inzichten. Op die manier hoopt Land Life Company de natuur te herstellen, lokale economieën te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de terugdringing van de kwalijke gevolgen van CO2. Een volwassen boom is immers in staat om veel CO2 aan de lucht te onttrekken.

Land Life Company werkt vaak samen met partners uit het internationale bedrijfsleven. Ook wij mogen ons sinds kort partner noemen. De komende jaren zullen wij Land Life Company financieel ondersteunen bij haar activiteiten.

Bomen planten

Het eerste resultaat van onze samenwerking met Land Life Company is te zien in Tarilonte de la Peña, in de Spaanse regio Castillo y Léon – de grootste van de 17 autonome regio’s van Spanje. Een gebied dat in het verleden dusdanig intensief begraasd door schaapskuddes, dat de bodem er volledig is vernield en er eigenlijk weinig meer groeit. Met de vruchtbaarheid verdween ook de werkgelegenheid in dit van oorsprong agrarische gebied. Geen wonder dus dat heel veel mensen er zijn weggetrokken. De bodemerosie laat ook in economisch en sociaal opzicht flinke sporen na.

Om Tarilonte en omgeving in alle opzichten nieuw leven in te blazen, wil Land Life Company er in totaal 40,800 bomen planten. Op 68 hectare en in 13 verschillende variëteiten, met financiële ondersteuning van Faber Halbertsma Group. En ook als dit project is voltooid zal Faber Halbertsma Groep Land Life Company blijven sponsoren, met 100.000 euro per jaar.

We houden de groei in de gaten

Land Life Company stelt ons daarbij in staat om de voortgang van de projecten nauwlettend in de gaten te houden. Op het speciaal daarvoor ontwikkelde portal kunnen we op de voet volgen hoeveel bomen er zijn geplant (met door drones gemaakte videobeelden), of die bomen goed groeien en hoeveel CO2 ze hebben geabsorbeerd.

In 2019 heeft Faber Halbertsma Group al 2000 bomen geplant. Het begin is er!