Skip to the content

Samenwerking Prins Bernhard Cultuur Fonds

Het Faber Halbertsma Group Fund is een belangrijk nieuw middel waarmee we ons doel kunnen nastreven om bij te dragen aan een schoner, groener milieu en een meer duurzame en circulaire economie.

De eerste projecten

In 2018 selecteerde het Faber Halbertsma Group Fund de eerste projecten, zoals een herdenkingsbos in Sint Maartenszee in de provincie Noord-Holland, en het Tiny Forest-initiatief om in dichtbevolkte gebieden kleine en kindvriendelijke educatieve bossen aan te leggen. In totaal doneerde het Faber Halbertsma Group Fund in 2018 € 50.000. Voor 2019 heeft het fonds een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Monumentale bomen voor Brabant

Boomadviseur Roel Vermeulen merkte dat monumentale solitaire bomen langzaam uit het landschap verdwenen, dus startte hij een project waarbij landeigenaren ruimte schenken en de rest wordt voor hen geregeld.

Meer insecten en andere dieren gebruiken ze dan andere bomen en een monumentale boom kan meer dan 100 keer groter worden dan een boom in het bos.

Nieuwe bomen voor Faia Brava

Faber Halbertsma Group maakt samen met het Prins Bernhard Cultuur Fonds de herbebossing mogelijk van een Portugees natuurreservaat: Faia Brava. Dit 1000 hectare grote natuurreservaat ligt in het noordoosten van Portugal. Het qua dier- en plantensoorten enorm rijke gebied wordt beheerd door de Portugese natuurbeschermingsorganisatie Associação Transumância e Natureza (ATN). ATN is aangesloten bij Rewilding Europe. Dat heeft als doel om vóór 2020 1 miljoen hectare wildernis te creëren in Europe – waaronder in Faia Brava.

Stichting Heg-en-Landschap Bemmel

Het opzetten en uitvoeren van ecologisch verantwoord en financieel haalbaar beheer van hazelaarhakhout. Hazelaarhakhout is een vergeten toepassing en kent een aantal verwaarloosde percelen met deze historische houtsoort. Deze driejarige pilot heeft als doel het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor de kap, het beheer en de verwerking van het hout tot verkoopbbare producten. Aan het einde van deze pilot zal een beknopte handleiding worden samengesteld voor natuur- en landschapsorganisaties, vrijwilligers, landgoederen en andere organisaties die percelen hazelaarhakhout in bezit hebben of beheren. 

Bijzonder is dat dit project beoogt op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze tot herstel en beheer over te gaan.

Tiny Forest Groendomein Wasven

De aanleg van een Tiny Forest in de wijk Tongelre in Eindhoven. Een Tiny Forest is een klein en dichtbegroeid inheems bos in stedelijke woonwijken. Dit bos, zo groot als een tennisbaan, zorgt voor verkoeling, trekt fauna aan, leert kinderen over de natuur en is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Het einddoel is om in drie jaar tijd 100 Tiny Forests aangelegd te hebben in heel Nederland.

De stichting, een vrijwilligersorganisatie, wil op een braakliggend terrein naast een plek waar 300 studentenwoningen worden gebouwd een Tiny Forest en een vogelbos aanleggen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.

Stichting Urban Street Forest

Stichting Urban Street Forest gebruikt verticaal vergroenen in steden als hefboom om zo veel mogelijk bomen te planten in verwoestijnde gebieden.

In steden planten wij bomen en planten op balkons. Dit doen wij samen met de kinderen, buurtbewoners, kunstenaars, winkeliers, ondernemers en organisaties in die buurt.

Voor iedere boom in de stad planten we tenminste één boom samen met boeren in agroforestry projecten om verwoestijning tegen te gaan.

Herdenkingsbos Het Wildrijk

Het Wildrijk is een klein, maar heel bijzonder bosgebied bij Sint Maartenszee in Noord-Holland. Het Faber Halbertsma Group Fund leverde een bijdrage aan de recente revitalisering van het bos en aan de totstandbrenging van een nieuw gebied: het Bos der Omarming. Mensen kunnen hier herdenkingsbomen planten ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Tot de revitaliseringsactiviteiten behoorde de plaatsing van een informatiebord bij de ingang van het Wildrijk.

Stichting Baarnsche Bomen

Van boom tot waardevolle herinnering: door lokaal gekapt hout duurzaam te hergebruiken tot tafels, banken en kleinere gebruiksvoorwerpen als bijvoorbeeld snijplanken en kommen, beoogt stichting Baarnsche Bomen praktische voorbeelden te bieden aan gemeenten voor een duurzame verwerking van lokaal gekapt hout.

Bijzonder aan dit project is dat dit een initiatief is van inwoners die zelf een duurzame verandering in gang willen zetten.

De toekomst

Aangezien de Faber Halbertsma Group een internationaal georiënteerd bedrijf is, hoopt het de samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds uit te breiden tot andere delen van Europa. Uiteraard zullen hout en houtproducten een vaak terugkerend thema zijn bij de projecten die steun ontvangen van het fonds.

Tot de voornaamste doelen behoren een duurzamere bosbouw, de vermindering van de CO2-uitstoot, bevordering van de diversiteit en verbetering van natuurwaarden.

Voor meer informatie: